Ana sayfa » Balıklar Su İçer Mi? Balıklar Susar Mı?
Deniz altında Yaşam

Balıklar Su İçer Mi? Balıklar Susar Mı?

Balıklar susar mı

  Balıklar su ihtiyacını nasıl karşılar? Yaşam kaynağı olan su, canlıların vücutlarında çeşitli oranlarda bulunur. Bu suda yaşayan canlıları da kapsamaktadır. Balık çeşitleri tatlı su balıkları ve tuzlu su balıkları olmak üzere ikiye ayrılır. Tuzlu suda yaşayan balıkların su içme ihtiyaçları fazladır. Zira balıkların vücutlarındaki tuz oranı, yaşadıkları suyun tuz oranından daha azdır. Böyle durumlarda su, tuzun az olduğu ortamdan tuzun çok olduğu ortama geçer. Yani balıkların vücudundaki su, derileri ve solungaçları yoluyla deniz suyuna geçer. Ancak denizde yaşayan balıkların yaşamlarını devam ettirebilmek için kaybettikleri bu suyu geri almaları gerekir. Bunun için de bol miktarda su içerler. Tuzlu su balıkları sudaki tuzu solungaç kısmından çıkarırlar ki bu da balıkların en çok enerji harcadıkları olaydır. Tuzlu su balıkları, fazla tuzlu suyu solungaçlarından dışarıya attığı için, böbrek yoluyla su atımını yani idrar olayını en aza indirgemişlerdir. Tatlı su balıkları ise su içmezler. Çünkü tatlı su balıklarının vücutlarındaki tuz miktarı, tatlı sudaki tuz miktarından daha yüksektir. Bu durumda tatlı su, derileri ve solungaçları yoluyla balıkların vücuduna girer ve ağızdan su içmemiş olurlar. Tatlı su balıkları da, vücutlarına istemeden aldıkları suyu atmak için sürekli enerji harcarlar. Bazı türler de vardır ki bulundukları ortama çok iyi uyum sağlamışlardır. Mesela vatoz ve köpekbalıklarının vücutlarındaki tuz yoğunluğu deniz suyununkine yakındır. Suyu dışarı atmak için herhangi bir enerji harcamak zorunda kalmazlar. Böylece susamazlar ve su içmezler. Ayrıca ringalar ve yılanbalıkları da yaşamlarının bir bölümünde tuzlu suya bir bölümünde tatlı suya girerler. Vücutlarındaki su dengesinin sağlanması da her iki ortamda yaşayabilecekleri şekilde yaratılmıştır.

Balıklar susar mı sorusuna gelecek olursak evet, en azından bazıları susarlar. Ancak bu bizlerin susadığı gibi bir durumla aynı değildir. Zaten tatlı su balıkları ile tuzlu su balıkları arasında su içme ihtiyacı bakımından büyük bir fark vardır. Deniz balıklarının içtikleri su tuzlu olduğundan fazla tuzunu solungaçları yardımıyla dışarı atarlar ve susarlar. Tatlı su balıkları da vücutlarına aldıkları suyu atmakla uğraşırlar ve susamazlar. Sonuçta deniz balıklarının susadığını ve su içtiğini , tatlı su balıklarının su içmeyip bol miktarda idrara çıktığını belirtebiliriz.

Summary
Balıklar Su İçer Mi? Balıklar Susar Mı?
Article Name
Balıklar Su İçer Mi? Balıklar Susar Mı?
Description
Tuzlu su balıkları arasında su içme ihtiyacı bakımından büyük bir fark vardır. Deniz balıklarının içtikleri su tuzlu olduğundan fazla tuzunu solungaçları yardımıyla dışarı atarlar ve susarlar. Tatlı su balıkları da vücutlarına aldıkları suyu atmakla uğraşırlar ve susamazlar. Sonuçta deniz balıklarının susadığını ve su içtiğini , tatlı su balıklarının su içmeyip bol miktarda idrara çıktığını belirtebiliriz.
Author